Skip to main content

Studieadviseur

For me life is continuously being hungry. The meaning of life is not simply to exist, to survive, but to move ahead, to go up, to achieve, to conquer.

– Arnold Schwarzenegger
Op jonge leeftijd wordt er al veel gevraagd van uw scholieren. Al die verantwoordelijkheid zoals huiswerk, je plek kunnen vinden binnen de school en zelfontplooiing. Het leven van een tiener is niet gemakkelijk – juist op deze leeftijd gaat de scholier een keuze maken die ‘m een opstart geeft voor de toekomst. Beroepskeuze is een belangrijke stap en is daarnaast zeer bepalend voor de toekomst.

BeHungry heeft een ervaren en zeer bekwame studieadviseur tot zijn beschikking die zich tot het bot inzet om uw scholieren een passende keuze te laten maken binnen de arbeidsmarkt en de opleiding die daarvoor nodig is.

Daarnaast is onze studieadviseur doortastend en weet adequaat in te grijpen bij complexe problematiek door de juiste personen erbij te betrekken en in gesprek te gaan met partijen rondom de scholier. Ook is een doorverwijsfunctie onze studieadviseur niet onbekend.

Neen vrijblijvend contact op om meer te weten te komen over de werkzaamheden van onze studieadviseur! Een expert om op te kunnen bouwen!